...

Kariera

eCommerce Strategist

Strateg eCommerce

eCommerce Strategist to osoba, która opracowuje strategię eCommerce na podstawie kluczowych danych, insightów i badań marketingowych.
Osoba na tym stanowisku ma stały kontakt z klientem, prezentując mu oferty i rekomendacje, zgodnie z wymaganiami i celami biznesowymi.

Influencer Marketing Specialist

Specjalista ds. influencer marketingu

Influencer Marketing Specialist działa jako łącznik, między klientem a influencerem.
Buduje on relacje z influencerami, weryfikuje treści reklamowe, które influencerzy przygotowują, utrzymuje bezpośredni kontakt z kupującymi oraz opracowuje najlepszy plan działania dla każdej kampanii marketingowej.

Media Assistant

Asystent ds. planowania i zakupu mediów

Głównym obowiązkiem osoby na stanowisku Media Assistant, jest wspieranie zespołu w planowaniu oraz zakupie mediów, na potrzeby różnych kampanii reklamowych.
Media Assistant monitoruje koszty kampanii, uczestniczy w przygotowywaniu analiz oraz w spotkaniach z mediami i wydawcami, a także śledzi trendy rynkowe i poczynania konkurencji.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.